Hybride vergaderen

Fysiek en online gecombineerd

Voor mede-eigenaars is het belangrijk dat er minstens elk jaar een algemene vergadering plaatsvindt. Want daar kan je mee beslissen over gemeenschappelijke belangen, en onrechtstreeks ook over je eigen belangen bij het beheer van het gebouw. Dankzij een hybride vergadering kan elke eigenaar of stemhouder aan de vergadering deelnemen en stemmen, waar ze zich ook bevinden.

Vergader waar je ook bent

Virtueel vergaderen zonder afbreuk te moeten doen aan de wettelijke voorschriften.

Een oplossing voor eigenaren die in het buitenland vertoeven.

Online stemmen en bovendien is het resultaat van de stemming onmiddellijk online beschikbaar.

Iedere eigenaar heeft steeds de vrije keuze om fysiek of digitaal deel te nemen.

Tot 100 personen kunnen online aan de vergadering deelnemen. 

Digitaal deelnemen aan de algemene vergadering via een beveiligde weblink.

"Iedere eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en neemt op fysieke wijze of, indien de bijeenroeping daarin voorziet, vanop afstand deel aan de beraadslagingen."

Art. 577-6 § 1 BW

image

CORONA - JUSTITIE

WETGEVING

Op 24 december 2020 is de zogenaamde Wet Corona – Justitie gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekend eindelijk duidelijkheid rond het organiseren van algemene vergaderingen in tijden van corona.

Lees meer
image

WANNEER RECHTSGELDIG SAMENGESTELD?

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen indien aan het begin van de vergadering aan 2 voorwaarden voldaan is.

Lees meer
Dobby
made-in-mechelen

Peter Brems
BIV-erkend vastgoedmakelaar-syndicus
BIV 510627
land van toekenning is België

toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
BA en borgstelling via nv AXA (polisnummer 730.390.160)
onderworpen aan de deontologische code van het BIV www.biv.be/plichtenleer

BIV%20logo%20wit
made-in-mechelen

copyright 2022  -  123beheer

privacybeleid      cookies